suskųsti

suskųsti
suskų́sti tr. 1. L, Rtr, NdŽ, 1, Raud, Grk, Pl, Slm apskųsti, įduoti: Jis žada tave suskų́sti seseriai J. Tas skundukas mus visus močiutei dabar suskų̃s Ss. Žinau, kas mane suskùndė Grš. Už tuos žirnius jis mane tėvui suskùndė Ėr. | refl. Krs: Susiskùndė savo tarpe broliai Šts. 2. NdŽ sutaupyti. | refl. tr.: Ką susiskų́si, taip skųsdama – su savim nenusineši DūnŽ. \ skųsti; antskųsti; apskųsti; atsiskųsti; įskųsti; išskųsti; nuskųsti; paskųsti; persiskųsti; praskųsti; priskųsti; suskųsti; užskųsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • suskusti — suskùsti 1 vksm. Susiskùtome bùlvių ir išsi̇̀virėme kõšės …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • suskusti — suskùsti 2 vksm. Mán pir̃štai suskùdo begríežiant …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • suskusti — 1 suskùsti, sùskuta, suskùto (sùskutė Š) tr. Š 1. L, Rtr, NdŽ, DŽ1, Ds, LTR(Šil), Krtn pakankamai nuskusti: Suskutus išpylė puodan iš kibiro vandenį, pastatė tuščią kibirą ant kulbės ir ėmė plausti bulbes V.Krėv. Sùskutu bulbes, atsinešu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suskusti — 2 suskùsti intr., tr. Š, BŽ32,465, NdŽ, KŽ, PP16, Varn, Skdv, Erž, suskū̃sti NdŽ, suskūsti NdŽ imti skaudėti, suskausti: Suskùdo galva, kaip sudavė su syla J. Pirštai, girdi, mano suskudo begriežant M.Valanč. Staiga viduriai suskùdo Rs.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suskųsti — vksm. Suskùndė ji̇̀s manè tėvui …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antskusti — 1 antskùsti, añtskuta, antskùto (ž.) tr. priskusti viršaus kieno daliai: Valgyk bulvių, mes svečiuo antskùtom – nepritrūks Ggr. skusti; antskusti; apskusti; atskusti; įskusti; išskusti; nuskusti; paskusti; pa …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antskųsti — (ž.) žr. įskųsti 1: Antskųstas buvau vokyčiams Šts. skųsti; antskųsti; apskųsti; atsiskųsti; įskųsti; išskųsti; nuskųsti; paskųsti; persiskųsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdarinėti — 1. iter. dem. apdaryti 2: Padėk apdarinėt grybų Mrc. ║ Apdarinėjom nukirstas pušeles Vrn. Apdarinėk medžio šakas Grv. Mažum apdarinėjai kopūstus? Lp. ║ suskusti: Bulbaites apdarinėsiu Dv. 2. iter. dem. apdaryti 3: Apdarinėjo drabužiais šiltais P …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskusti — 1 apskùsti, àpskuta, apskùto (àpskutė) tr. 1. SD216, H161, R63,64, Sut, N, K, M, Š, Rtr, NdŽ, KŽ, DŽ1, Ad, Kpč skustuvu apipjauti plaukus palei odą: Apskùsk barzdą su skutekliu, barzdskučiu J. Visų jaunasis tas munie apskùto barzdą, apkirpo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskųsti — 1. tr. Lex6, CI94, Q28, H, R, R21,59,367, Sut, N, K, M, Š, LL117,132,313, Rtr, DŽ, NdŽ pranešti kam kieno kaltę, neprideramą elgesį, įduoti: Tave nekaltą apskų̃s tėvui J. Tuoj kaimynas apskùndė, ka jis savo sodne medį nupjovė Mšk. Kai tik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”